Zuzana Svobodová    

 

 

Služby Dotazy Kontakt

 

 

 

 

 

Externí bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí

po silnici (ADR)

 

 

 

 

 

 

Externí bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí

po moři podle

IMDG-CODE